Jihlavská Mládež

Snažíme se sdílet a rozvíjet spolu svoji víru, navzájem se podporovat na cestě ke Kristu a poznávat Ho skrze učení Církve. To vše chceme za spolupráce obou farností a kněží, kteří v nich působí. Pořádáme akce určené jak pro mládež, tak i pro děti, na kterých působí mládež jako vedoucí.