AKTIVITY PRO MLÁDEŽ

Spolča

Na spolču se setkávají nejen deváťáci, středoškoláci a vysokoškoláci, ale i pracující mládež.

Scházíme se minimálně jednou za měsíc, většinou první pátek v měsíci. Místem setkání bývá kostel sv. Jakuba, kde je od 18 hodin mše svatá (někdy s doprovodem scholy), po mši pokračujeme v učebně na faře, kde je krátká katecheze (povětšinou od otce Štěpána) a potom jsou společné hry a povídání.

Informace o nejbližším termínu jsou v záložce Plánované akce.

Zván je každý, kdo plus minus patří do kategorie mládež.

Nejbližší termín:

bude oznámen

Víkendovky pro mládež

Víkendovky pro mládež jsou formátem novým, ale u účastníků oblíbeným. Nutnost této akce se po letech organizování akcí pro děti ukázala jako neodkladná. Vedoucí, pomocní vedoucí a starší děti pocítili potřebu prohlubovat nejen svoje znalosti o Bohu, ale také svoji víru se svými vrstevníky. Věku účastníků je přizpůsobena nejen duchovní část programu, ale i ta hrací. V té vám nabídneme pohybové aktivity jako je například baseball, fotbal či tanec, ale také aktivity intelektuální či strategické. Obvykle jezdíme od pozdního pátečního odpoledne do nedělního poledne na fary do hodinové vzdálenosti od Jihlavy. Pokud je vám tedy mezi 14 a 25 lety, jste lidi věřící či nevěřící, neváhejte a vyhledejte si nejbližší víkendovku v sekci aktuality.

Nejbližší termín:

Tábor pro mládež

Letos poprvé zkusíme uskutečnit tábor také pro mládež, přičemž doufáme, že bude přínosem pro každého z nás i pro celé společenství. V předchozích letech jsme podobný formát úspěšně zkoušeli jenom kratší na dva tři dny, tak uvidíme, jak to dopadne letos.

V plánu máme vedle duchovních aktivit – mše svatá, katecheze, modlitba, adorace – také aktivity zaměřené na tělo, tedy především výlety, sport a soutěže.

Nejbližší termín: