Spolčo je určeno jak pro mládež z řad deváťáků, středoškoláků i vysokoškoláků, tak i pro mládež pracující.

Scházíme se jednou za měsíc většinou první pátek v měsíci. Místem setkání bývá kostel sv. Jakuba, kde je od 18 hodin mše svatá s doprovodem scholy, po mši pokračujeme v učebně na faře, kde je krátká katecheze (povětšinou od otce Štěpána) a potom jsou společné hry a povídání.

Informace o nejbližším termínu jsou v záložce Plánované akce.

Zván je každý, kdo má zájem.