Jde především o křesťanské společenství a budování vztahu s Pánem Bohem. Když si děti vytvoří hlubší vazby ve farnosti už v tomto brzkém věku, mohou z nich čerpat po celý život.

  • soutěže
  • hry skupinek i jednotlivců
  • bojovky
  • noční hry
  • výlety
  • vodní hry na souši
  • tvořivé dílničky
  • hrané večerníčky
  • společnou modlitbu
  • mše svaté