Aktivity pro děti

Farní tábory

Letní tábory jsou vrcholem školního roku a tou největší, ale i nejnáročnější aktivitou. Konají se většinou sedm dní v červenci. Navazujeme jimi na dlouholetou tradici táborů pořádaných sestrami minoritkami, především sestrou Faustynou.

Každý rok je zvoleno téma, které má být zajímavé, zábavné a zároveň poučné. Jako témata posloužili v minulosti sv. Jan Maria Vianney, Dobrodružství misionářů v Jižní Americe a poslední rok pak Mojžíš a exodus.

Během táborů se snažíme vytvořit stabilní kolektiv, rozvíjet dovednosti svoje i dětí, získávat nové znalosti a prohlubovat náš vztah s Bohem.

Nejbližší termín:

Víkendovky pro děti

Víkendovky pro děti děláme již pět šest let, a to vždy na podzim a na jaře. Jsou určeny pro děti od 1. do 9. třídy. Vedoucí se rekrutují, stejně jako na tábory, z řad mládeže. Cílem je, aby spolu děti trávily čas a poznávaly se navzájem a také aby poznávaly Pána Boha. Program je z většiny tvořen hrami, tvořením v různých dílničkách, modlitbou i katechezí. O některých víkendovkách se může stát, že se na programu objeví i noční hra, když je víkendovka opravdu výjimečná, tak i stezka odvahy. Ze začátku jsme se snažili, aby víkendovky měly téma, pak jsme toho nechali, ale teď jsme zpátky u původní myšlenky. Takže se jedna z posledních víkendovek nesla v duchu myšlenky, že nebe je pro každého a v rámci této myšlenky jsme si představili dva mladé světce – Dominika Savia a Marii Goretti.

Místem konání bývají fary v okolí Jihlavy. V minulosti to byla Kamenice, Opatov a Brtnice, plánujeme přidat i Starou Říši.

Většinou se scházíme kolem šesté na místě konání a končíváme v neděli po mši svaté v místní farnosti, což bývá tak v jedenáct.

Nejbližší termín:

Odpoledne pro děti

Aby se děti mohly vídat i jindy než na víkendovkách a táboře, tak zkoušíme formát zábavních odpoledne. Během čtyř hodin zahrajeme nejrůznější hry, možná prohloubíme naši znalost věrouky a strávíme i nějaký čas s Pánem v modlitbě. Tyto odpoledne by se měly nepravidelně opakovat jednou za měsíc či dva. Jako místa konání by se pak měly střídat svatojakubská fara a klášter minoritů.

Nejbližší termín:

bude oznámen