Členem zapsaného spolku se může stát každý starší 14 let. Od 15 let je možné podílet se na vedení v tzv. Radě mládeže. Ta má pět členů – předsedu, místopředsedu a tři radní. Celá Rada se volí na každý školní rok znovu všemi členy – každý má jeden hlas.

Členství je podmíněné členským příspěvkem 400 Kč/rok. 

V rámci spolku je možné zapojit se docela rozdílnými způsoby. Lze se podílet na přípravě programů pro děti či mládež nebo třeba zpěvem. Neocenitelná je i pomoc s technickou stránkou. Je potřeba starat se o zázemí pro všechny aktivity mládeže, ale i o realizaci některých farních projektů. 

Po každém členovi se žádá třeba i malá pomoc v činnosti pro druhé, ale hlavně pravidelná modlitba a účast na bohoslužbách. Jako společenství se snažíme navzájem podporovat v aktivním prožívání a růstu víry.

Zde jsou naše stanovy:

Pokud jsme Tě neodradily, tak tady je přihláška, kterou můžeš odevzdat libovolnému členovi Rady (ti jsou uvedeni v Kontaktech):