Podporu uvítáme na všech frontách. Jmenujme tři hlavní.

  • Modlitba na úmysl našeho díla.
  • Rozšíření povědomí o našich aktivitách.
  • Finanční dar, abychom mohli naše aktivity nabízet i těm, kteří si je v plné ceně nemohou dovolit.
    • Náš transparentní účet: 308742879/0300

Upřímné Pán Bůh zaplať za jakoukoliv podporu.