Dovolte, abychom se zde blíže představili. Pocházíme z obou jihlavských katolických farností, jsme společenstvím mladých lidí, které spojuje zájem o Boha, církev a i ty naše farnosti. Prvně jsme začali spolupracovat v roce 2016 na přípravě víkendovek pro děti, a ještě více jsme spolupráci prohloubili, když jsme navázali od roku 2018 na tábory sestry Faustyny. V posledním roce se naše činnost značně rozrostla, přidali jsme několik dalších aktivit pro děti i mládež, a začali se setkávat pravidelně ve Velkém spolču na faře u sv. Jakuba. Zároveň jsme v květnu roku 2022 založili zapsaný spolek, který zaštiťuje všechnu naši činnost. Našim cílem je být otevřeni všem, kdo mají zájem o křesťanské společenství, a proto mezi sebou rádi přivítáme každého takového.

O spolku

Náš zapsaný spolek Jihlavské mládeže funguje jako demokratická organizace. Členové volí každý rok předsedu, místopředsedu i všechny radní. Členem spolku se člověk stává odevzdáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Každý člen se zavazuje dodržovat stanovy spolku, aktivně se zapojovat do evangelizace podle svých možností a také dbát o svůj duchovní život. Členství se otevírá lidem od 14 let. Spolupracujeme ovšem i s mladými, kteří členy nejsou.