Odpoledne pro děti (13. 11. 2021)

V sobou 13. 11. na svátek sv. Anežky České jsme se ve 14 hodin poprvé sešli, abychom se měli možnost setkávat i mimo tábory a víkendovky. Místem, které muselo odolat, a také že odolalo, našemu „útoku“, byla fara u sv. Jakuba. Naše odpoledne probíhalo nejvíce času v učebně fary a v přiléhající chodbě a průjezdu. Ale byli jsme se i provětrat, když jsme rozděleni do skupinek šli podle šifer po stanovištích rozmístěných v centru našeho milého města. Uvnitř jsme také nezaháleli, tak jsme zahráli nějaké ty seznamovačky, naši upravenou verzi Aktivit, vyslechli povídání o sv. Anežce (když už byl její svátek) a udělali si vlastní fajnové lampionky. Nechyběla ani svačina z buchet upečených našimi rodiči. Takže děkujeme především Monče Skoumalové a Ádě Pacholíkové, že spolu s Verčou Traganovou a Anežkou Palánovou připravily příjemné odpoledne.