Biřmování (5. 6. 2022)

V den slavnosti Seslání Ducha Svatého přijalo přes 13 mládežníků z jihlavských farností svátost biřmování. A to hned na dvou místech. Tři, kteří se připravovali v Brně při dómské farnosti pod vedením faráře otce Tomáše Koumala, obdrželi svátost křesťanské dospělosti v katedrále svatých Petra a Pavla od otce biskupa Vojtěcha. A deset jich přijalo tuto svátost od otce biskupa Pavla v Jihlavě ve farním kostele sv. Jakuba, kde byli také zdejším kaplanem otcem Štěpánem Tichým připravováni.

V Jihlavě pak na svatojakubské faře proběhlo po biřmování agapé a večer party, kde jsme se již společně všichni „brněnští i jihlavští“ sešli ke společné oslavě.

Všem biřmovaným gratulujeme a vyprošujeme, aby se Duch svatý stal skutečně jejich průvodcem životem a aby z darů, které obdrželi rozdávali druhým plnými hrstmi.

Fotky z biřmování i oslavy jsou →ZDE←