Misijní prodej (4. a 11. 12. 2022)

O dvou adventních nedělích jsme prodávali v obou farních kostelích výrobky z Odpoledne pro děti, ale i od všech ochotných farníků. Výtěžek poputuje do Paraguaye na misii otce Marka Dudy, který dost let zpátky působil jako farář u Matky Boží. Na podporu dobrého díla se nám podařilo vybrat 111 925 Kč. I touto cestou děkujeme všem štědrým dárcům.

Fotky z prodeje naleznete →ZDE←