Chceme se podílet na spoluvytváření živého společenství v jihlavských farnostech, snažíme se vytvořit kvalitní zázemí pro sebe i pro další, abychom mohli více růst ve víře. Chceme nabízet prostor pro děti z křesťanských rodin, aby se mohly navzájem setkávat a poznávat. Proto se snažíme pořádat aktivity pro sebe jako mládež i pro děti, a do budoucna snad i pro všechny v jihlavských farnostech.

V tuto chvíli vytváříme tyto aktivity:

Tábory

Víkendovky pro děti

Odpoledne pro děti

Víkendovky pro mládež

Spolčo mládeže

Schola Mládeže